MDR Media

MDR là đơn vị hàng đầu trong việc thiết kế web chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp Marketing Online như Dịch Vụ SEO, Quảng cáo Google, Facebook, Thiết Kế Web... Với đội ngũ trẻ, năng động, tào tạo chuyên nghiệp, cùng với những kinh nghiệm thực tế đã tích lũy được, chúng tôi tự tin có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
Social Media Marketing

Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, MDR Media cung cấp cho quý khách các giải pháp hiệu quả nhất, tiết kiệm và tôi ưu chi phí nhất

VinaSite thiết kế cao cấp tập trung vào chất lượng, đổi mới, và tốc độ. Chúng tôi sử dụng công nghệ để mang lại kết quả để phát triển. Chúng tôi tự hào trong suốt thời gian qua VinaSite luôn được sự tin tưởng và tin nhiệm của khách hàng.
Dịch vụ đa dạng, từ thiết kế website chuyên nghiệp, giải pháp cho doanh nghiệp, cũng như SEO, Social Media Marketing, Email Marketing và Digital Marketing. Hãy trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi và cảm nhận sự khác biệt.

7

Năm kinh nghiệm

252+

Báo cáo phân tích

200+

Chiến dịch Email

117+

Dự án SEO

10+

Thành viên

50+

Vị trí trang nhất
avatar 6
Development manager
avatar 4
Chief Executive Officer
avatar 2
Developer
avatar 5
Founder and President
avatar 7
Human resources director
avatar 8
Marketing Specialist
avatar 3
SEO ans SMM specialist
avatar 1
Web designer

MDR Media

MDR là đơn vị hàng đầu trong việc thiết kế web chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp Marketing Online như Dịch Vụ SEO, Quảng cáo Google, Facebook, Thiết Kế Web… Với đội ngũ trẻ, năng động, tào tạo chuyên nghiệp, cùng với những kinh nghiệm thực tế đã tích lũy được, chúng tôi tự tin có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Social Media Marketing

Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, MDR Media cung cấp cho quý khách các giải pháp hiệu quả nhất, tiết kiệm và tôi ưu chi phí nhất

VinaSite thiết kế cao cấp tập trung vào chất lượng, đổi mới, và tốc độ. Chúng tôi sử dụng công nghệ để mang lại kết quả để phát triển. Chúng tôi tự hào trong suốt thời gian qua VinaSite luôn được sự tin tưởng và tin nhiệm của khách hàng.

Dịch vụ đa dạng, từ thiết kế website chuyên nghiệp, giải pháp cho doanh nghiệp, cũng như SEO, Social Media Marketing, Email Marketing và Digital Marketing. Hãy trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi và cảm nhận sự khác biệt.

7

Năm kinh nghiệm

252+

Báo cáo phân tích

200+

Chiến dịch Email

117+

Dự án SEO

10+

Thành viên

50+

Vị trí trang nhấtavatar 1
avatar 3
avatar 8
avatar 7
avatar 5
avatar 2
avatar 4
avatar 6


MDR Media

MDR là đơn vị hàng đầu trong việc thiết kế web chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp Marketing Online như Dịch Vụ SEO, Quảng cáo Google, Facebook, Thiết Kế Web… Với đội ngũ trẻ, năng động, tào tạo chuyên nghiệp, cùng với những kinh nghiệm thực tế đã tích lũy được, chúng tôi tự tin có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Social Media Marketing

Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, MDR Media cung cấp cho quý khách các giải pháp hiệu quả nhất, tiết kiệm và tôi ưu chi phí nhất

VinaSite thiết kế cao cấp tập trung vào chất lượng, đổi mới, và tốc độ. Chúng tôi sử dụng công nghệ để mang lại kết quả để phát triển. Chúng tôi tự hào trong suốt thời gian qua VinaSite luôn được sự tin tưởng và tin nhiệm của khách hàng.

Dịch vụ đa dạng, từ thiết kế website chuyên nghiệp, giải pháp cho doanh nghiệp, cũng như SEO, Social Media Marketing, Email Marketing và Digital Marketing. Hãy trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi và cảm nhận sự khác biệt.

7

Năm kinh nghiệm

252+

Báo cáo phân tích

200+

Chiến dịch Email

117+

Dự án SEO

10+

Thành viên

50+

Vị trí trang nhấtavatar 1

avatar 3

avatar 8

avatar 7

avatar 5

avatar 2

avatar 4

avatar 6


MDR Media

MDR là đơn vị hàng đầu trong việc thiết kế web chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp Marketing Online như Dịch Vụ SEO, Quảng cáo Google, Facebook, Thiết Kế Web… Với đội ngũ trẻ, năng động, tào tạo chuyên nghiệp, cùng với những kinh nghiệm thực tế đã tích lũy được, chúng tôi tự tin có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Social Media Marketing

Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, MDR Media cung cấp cho quý khách các giải pháp hiệu quả nhất, tiết kiệm và tôi ưu chi phí nhất

VinaSite thiết kế cao cấp tập trung vào chất lượng, đổi mới, và tốc độ. Chúng tôi sử dụng công nghệ để mang lại kết quả để phát triển. Chúng tôi tự hào trong suốt thời gian qua VinaSite luôn được sự tin tưởng và tin nhiệm của khách hàng.

Dịch vụ đa dạng, từ thiết kế website chuyên nghiệp, giải pháp cho doanh nghiệp, cũng như SEO, Social Media Marketing, Email Marketing và Digital Marketing. Hãy trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi và cảm nhận sự khác biệt.

7

Năm kinh nghiệm

252+

Báo cáo phân tích

200+

Chiến dịch Email

117+

Dự án SEO

10+

Thành viên

50+

Vị trí trang nhấtavatar 1

avatar 3

avatar 8

avatar 7

avatar 5

avatar 2

avatar 4

avatar 6


MDR Media

MDR là đơn vị hàng đầu trong việc thiết kế web chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp Marketing Online như Dịch Vụ SEO, Quảng cáo Google, Facebook, Thiết Kế Web… Với đội ngũ trẻ, năng động, tào tạo chuyên nghiệp, cùng với những kinh nghiệm thực tế đã tích lũy được, chúng tôi tự tin có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Social Media Marketing

Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, MDR Media cung cấp cho quý khách các giải pháp hiệu quả nhất, tiết kiệm và tôi ưu chi phí nhất

VinaSite thiết kế cao cấp tập trung vào chất lượng, đổi mới, và tốc độ. Chúng tôi sử dụng công nghệ để mang lại kết quả để phát triển. Chúng tôi tự hào trong suốt thời gian qua VinaSite luôn được sự tin tưởng và tin nhiệm của khách hàng.

Dịch vụ đa dạng, từ thiết kế website chuyên nghiệp, giải pháp cho doanh nghiệp, cũng như SEO, Social Media Marketing, Email Marketing và Digital Marketing. Hãy trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi và cảm nhận sự khác biệt.

7

Năm kinh nghiệm

252+

Báo cáo phân tích

200+

Chiến dịch Email

117+

Dự án SEO

10+

Thành viên

50+

Vị trí trang nhấtavatar 1

avatar 3

avatar 8

avatar 7

avatar 5

avatar 2

avatar 4

avatar 6


MDR Media

MDR là đơn vị hàng đầu trong việc thiết kế web chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp Marketing Online như Dịch Vụ SEO, Quảng cáo Google, Facebook, Thiết Kế Web… Với đội ngũ trẻ, năng động, tào tạo chuyên nghiệp, cùng với những kinh nghiệm thực tế đã tích lũy được, chúng tôi tự tin có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Social Media Marketing

Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, MDR Media cung cấp cho quý khách các giải pháp hiệu quả nhất, tiết kiệm và tôi ưu chi phí nhất

VinaSite thiết kế cao cấp tập trung vào chất lượng, đổi mới, và tốc độ. Chúng tôi sử dụng công nghệ để mang lại kết quả để phát triển. Chúng tôi tự hào trong suốt thời gian qua VinaSite luôn được sự tin tưởng và tin nhiệm của khách hàng.

Dịch vụ đa dạng, từ thiết kế website chuyên nghiệp, giải pháp cho doanh nghiệp, cũng như SEO, Social Media Marketing, Email Marketing và Digital Marketing. Hãy trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi và cảm nhận sự khác biệt.

7

Năm kinh nghiệm

252+

Báo cáo phân tích

200+

Chiến dịch Email

117+

Dự án SEO

10+

Thành viên

50+

Vị trí trang nhấtavatar 1

avatar 3

avatar 8

avatar 7

avatar 5

avatar 2

avatar 4

avatar 6


MDR Media

MDR là đơn vị hàng đầu trong việc thiết kế web chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp Marketing Online như Dịch Vụ SEO, Quảng cáo Google, Facebook, Thiết Kế Web… Với đội ngũ trẻ, năng động, tào tạo chuyên nghiệp, cùng với những kinh nghiệm thực tế đã tích lũy được, chúng tôi tự tin có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Social Media Marketing

Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, MDR Media cung cấp cho quý khách các giải pháp hiệu quả nhất, tiết kiệm và tôi ưu chi phí nhất

VinaSite thiết kế cao cấp tập trung vào chất lượng, đổi mới, và tốc độ. Chúng tôi sử dụng công nghệ để mang lại kết quả để phát triển. Chúng tôi tự hào trong suốt thời gian qua VinaSite luôn được sự tin tưởng và tin nhiệm của khách hàng.

Dịch vụ đa dạng, từ thiết kế website chuyên nghiệp, giải pháp cho doanh nghiệp, cũng như SEO, Social Media Marketing, Email Marketing và Digital Marketing. Hãy trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi và cảm nhận sự khác biệt.

7

Năm kinh nghiệm

252+

Báo cáo phân tích

200+

Chiến dịch Email

117+

Dự án SEO

10+

Thành viên

50+

Vị trí trang nhấtavatar 1

avatar 3

avatar 8

avatar 7

avatar 5

avatar 2

avatar 4

avatar 6


MDR Media

MDR là đơn vị hàng đầu trong việc thiết kế web chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp Marketing Online như Dịch Vụ SEO, Quảng cáo Google, Facebook, Thiết Kế Web… Với đội ngũ trẻ, năng động, tào tạo chuyên nghiệp, cùng với những kinh nghiệm thực tế đã tích lũy được, chúng tôi tự tin có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Social Media Marketing

Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, MDR Media cung cấp cho quý khách các giải pháp hiệu quả nhất, tiết kiệm và tôi ưu chi phí nhất

VinaSite thiết kế cao cấp tập trung vào chất lượng, đổi mới, và tốc độ. Chúng tôi sử dụng công nghệ để mang lại kết quả để phát triển. Chúng tôi tự hào trong suốt thời gian qua VinaSite luôn được sự tin tưởng và tin nhiệm của khách hàng.

Dịch vụ đa dạng, từ thiết kế website chuyên nghiệp, giải pháp cho doanh nghiệp, cũng như SEO, Social Media Marketing, Email Marketing và Digital Marketing. Hãy trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi và cảm nhận sự khác biệt.

7

Năm kinh nghiệm

252+

Báo cáo phân tích

200+

Chiến dịch Email

117+

Dự án SEO

10+

Thành viên

50+

Vị trí trang nhấtavatar 1

avatar 3

avatar 8

avatar 7

avatar 5

avatar 2

avatar 4

avatar 6


MDR Media

MDR là đơn vị hàng đầu trong việc thiết kế web chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp Marketing Online như Dịch Vụ SEO, Quảng cáo Google, Facebook, Thiết Kế Web… Với đội ngũ trẻ, năng động, tào tạo chuyên nghiệp, cùng với những kinh nghiệm thực tế đã tích lũy được, chúng tôi tự tin có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Social Media Marketing

Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, MDR Media cung cấp cho quý khách các giải pháp hiệu quả nhất, tiết kiệm và tôi ưu chi phí nhất

VinaSite thiết kế cao cấp tập trung vào chất lượng, đổi mới, và tốc độ. Chúng tôi sử dụng công nghệ để mang lại kết quả để phát triển. Chúng tôi tự hào trong suốt thời gian qua VinaSite luôn được sự tin tưởng và tin nhiệm của khách hàng.

Dịch vụ đa dạng, từ thiết kế website chuyên nghiệp, giải pháp cho doanh nghiệp, cũng như SEO, Social Media Marketing, Email Marketing và Digital Marketing. Hãy trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi và cảm nhận sự khác biệt.

7

Năm kinh nghiệm

252+

Báo cáo phân tích

200+

Chiến dịch Email

117+

Dự án SEO

10+

Thành viên

50+

Vị trí trang nhấtavatar 1

avatar 3

avatar 8

avatar 7

avatar 5

avatar 2

avatar 4

avatar 6


MDR Media

MDR là đơn vị hàng đầu trong việc thiết kế web chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp Marketing Online như Dịch Vụ SEO, Quảng cáo Google, Facebook, Thiết Kế Web… Với đội ngũ trẻ, năng động, tào tạo chuyên nghiệp, cùng với những kinh nghiệm thực tế đã tích lũy được, chúng tôi tự tin có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Social Media Marketing

Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, MDR Media cung cấp cho quý khách các giải pháp hiệu quả nhất, tiết kiệm và tôi ưu chi phí nhất

VinaSite thiết kế cao cấp tập trung vào chất lượng, đổi mới, và tốc độ. Chúng tôi sử dụng công nghệ để mang lại kết quả để phát triển. Chúng tôi tự hào trong suốt thời gian qua VinaSite luôn được sự tin tưởng và tin nhiệm của khách hàng.

Dịch vụ đa dạng, từ thiết kế website chuyên nghiệp, giải pháp cho doanh nghiệp, cũng như SEO, Social Media Marketing, Email Marketing và Digital Marketing. Hãy trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi và cảm nhận sự khác biệt.

7

Năm kinh nghiệm

252+

Báo cáo phân tích

200+

Chiến dịch Email

117+

Dự án SEO

10+

Thành viên

50+

Vị trí trang nhấtavatar 1

avatar 3

avatar 8

avatar 7

avatar 5

avatar 2

avatar 4

avatar 6


MDR Media

MDR là đơn vị hàng đầu trong việc thiết kế web chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp Marketing Online như Dịch Vụ SEO, Quảng cáo Google, Facebook, Thiết Kế Web… Với đội ngũ trẻ, năng động, tào tạo chuyên nghiệp, cùng với những kinh nghiệm thực tế đã tích lũy được, chúng tôi tự tin có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Social Media Marketing

Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, MDR Media cung cấp cho quý khách các giải pháp hiệu quả nhất, tiết kiệm và tôi ưu chi phí nhất

VinaSite thiết kế cao cấp tập trung vào chất lượng, đổi mới, và tốc độ. Chúng tôi sử dụng công nghệ để mang lại kết quả để phát triển. Chúng tôi tự hào trong suốt thời gian qua VinaSite luôn được sự tin tưởng và tin nhiệm của khách hàng.

Dịch vụ đa dạng, từ thiết kế website chuyên nghiệp, giải pháp cho doanh nghiệp, cũng như SEO, Social Media Marketing, Email Marketing và Digital Marketing. Hãy trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi và cảm nhận sự khác biệt.

7

Năm kinh nghiệm

252+

Báo cáo phân tích

200+

Chiến dịch Email

117+

Dự án SEO

10+

Thành viên

50+

Vị trí trang nhấtavatar 1

avatar 3

avatar 8

avatar 7

avatar 5

avatar 2

avatar 4

avatar 6


MDR Media

MDR là đơn vị hàng đầu trong việc thiết kế web chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp Marketing Online như Dịch Vụ SEO, Quảng cáo Google, Facebook, Thiết Kế Web… Với đội ngũ trẻ, năng động, tào tạo chuyên nghiệp, cùng với những kinh nghiệm thực tế đã tích lũy được, chúng tôi tự tin có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Social Media Marketing

Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, MDR Media cung cấp cho quý khách các giải pháp hiệu quả nhất, tiết kiệm và tôi ưu chi phí nhất

VinaSite thiết kế cao cấp tập trung vào chất lượng, đổi mới, và tốc độ. Chúng tôi sử dụng công nghệ để mang lại kết quả để phát triển. Chúng tôi tự hào trong suốt thời gian qua VinaSite luôn được sự tin tưởng và tin nhiệm của khách hàng.

Dịch vụ đa dạng, từ thiết kế website chuyên nghiệp, giải pháp cho doanh nghiệp, cũng như SEO, Social Media Marketing, Email Marketing và Digital Marketing. Hãy trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi và cảm nhận sự khác biệt.

7

Năm kinh nghiệm

252+

Báo cáo phân tích

200+

Chiến dịch Email

117+

Dự án SEO

10+

Thành viên

50+

Vị trí trang nhấtavatar 1

avatar 3

avatar 8

avatar 7

avatar 5

avatar 2

avatar 4

avatar 6


MDR Media

MDR là đơn vị hàng đầu trong việc thiết kế web chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp Marketing Online như Dịch Vụ SEO, Quảng cáo Google, Facebook, Thiết Kế Web… Với đội ngũ trẻ, năng động, tào tạo chuyên nghiệp, cùng với những kinh nghiệm thực tế đã tích lũy được, chúng tôi tự tin có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Social Media Marketing

Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, MDR Media cung cấp cho quý khách các giải pháp hiệu quả nhất, tiết kiệm và tôi ưu chi phí nhất

VinaSite thiết kế cao cấp tập trung vào chất lượng, đổi mới, và tốc độ. Chúng tôi sử dụng công nghệ để mang lại kết quả để phát triển. Chúng tôi tự hào trong suốt thời gian qua VinaSite luôn được sự tin tưởng và tin nhiệm của khách hàng.

Dịch vụ đa dạng, từ thiết kế website chuyên nghiệp, giải pháp cho doanh nghiệp, cũng như SEO, Social Media Marketing, Email Marketing và Digital Marketing. Hãy trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi và cảm nhận sự khác biệt.

7

Năm kinh nghiệm

252+

Báo cáo phân tích

200+

Chiến dịch Email

117+

Dự án SEO

10+

Thành viên

50+

Vị trí trang nhấtavatar 1

avatar 3

avatar 8

avatar 7

avatar 5

avatar 2

avatar 4

avatar 6


MDR Media

MDR là đơn vị hàng đầu trong việc thiết kế web chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp Marketing Online như Dịch Vụ SEO, Quảng cáo Google, Facebook, Thiết Kế Web… Với đội ngũ trẻ, năng động, tào tạo chuyên nghiệp, cùng với những kinh nghiệm thực tế đã tích lũy được, chúng tôi tự tin có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Social Media Marketing

Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, MDR Media cung cấp cho quý khách các giải pháp hiệu quả nhất, tiết kiệm và tôi ưu chi phí nhất

VinaSite thiết kế cao cấp tập trung vào chất lượng, đổi mới, và tốc độ. Chúng tôi sử dụng công nghệ để mang lại kết quả để phát triển. Chúng tôi tự hào trong suốt thời gian qua VinaSite luôn được sự tin tưởng và tin nhiệm của khách hàng.

Dịch vụ đa dạng, từ thiết kế website chuyên nghiệp, giải pháp cho doanh nghiệp, cũng như SEO, Social Media Marketing, Email Marketing và Digital Marketing. Hãy trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi và cảm nhận sự khác biệt.

7

Năm kinh nghiệm

252+

Báo cáo phân tích

200+

Chiến dịch Email

117+

Dự án SEO

10+

Thành viên

50+

Vị trí trang nhấtavatar 1

avatar 3

avatar 8

avatar 7

avatar 5

avatar 2

avatar 4

avatar 6

500+ Khách hàng

25 Events Organized

43 Public Speeches

+1,200 Coffee Cups


TRIẾT LÝ

Lấy sự thành công của khách hàng làm thước đo tiên quyết cho tthành công của chính mình.

Đối tác – Khách hàng

MDR Media phát triển luôn có sự đồng hành hợp tác từ các Đối tác, khách hàng. Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng chúng tôi.

mdr 1

clientlogo 6

clientlogo 8

clientlogo 11

clientlogo 5

clientlogo 12

clientlogo 2

clientlogo 1

clientlogo 10

clientlogo 3

Quá trình hình thành & Phát triển

Điểm qua các cột mốc quan trọng của chúng tôi.

2013

T.11, 2013

MDR gia nhập cộng đồng Freelancer với tên gọi LOI, chuyên nhận các hợp đồng thiết kế website của khách hàng

T.12, 2013

LOI Team tiên phong trong việc đưa công nghệ Responsive Web Design vào các dự án.

T.02, 2014

LOI chính thức đổi tên thành MDR.

2014

T.5, 2014

MDR Team quyết định xác định lại mục tiêu, tập trung vào khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, và tại thời điểm này, Team đã phát triển mạnh hơn..

T.02, 2016

MDR phát triển thêm dịch vụ chạy Quảng cáo Google Ads, Facebook, Youtube, SEO cho khách hàng.

500+ Khách hàng

25 Events Organized

43 Public Speeches

+1,200 Coffee Cups


TRIẾT LÝ

Lấy sự thành công của khách hàng làm thước đo tiên quyết cho tthành công của chính mình.

Đối tác – Khách hàng

MDR Media phát triển luôn có sự đồng hành hợp tác từ các Đối tác, khách hàng. Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng chúng tôi.

mdr 1

clientlogo 6

clientlogo 8

clientlogo 11

clientlogo 5

clientlogo 12

clientlogo 2

clientlogo 1

clientlogo 10

clientlogo 3

Quá trình hình thành & Phát triển

Điểm qua các cột mốc quan trọng của chúng tôi.

2013

T.11, 2013

MDR gia nhập cộng đồng Freelancer với tên gọi LOI, chuyên nhận các hợp đồng thiết kế website của khách hàng

T.12, 2013

LOI Team tiên phong trong việc đưa công nghệ Responsive Web Design vào các dự án.

T.02, 2014

LOI chính thức đổi tên thành MDR.

2014

T.5, 2014

MDR Team quyết định xác định lại mục tiêu, tập trung vào khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, và tại thời điểm này, Team đã phát triển mạnh hơn..

T.02, 2016

MDR phát triển thêm dịch vụ chạy Quảng cáo Google Ads, Facebook, Youtube, SEO cho khách hàng.

500+ Khách hàng

25 Events Organized

43 Public Speeches

+1,200 Coffee Cups


TRIẾT LÝ

Lấy sự thành công của khách hàng làm thước đo tiên quyết cho tthành công của chính mình.

Đối tác – Khách hàng

MDR Media phát triển luôn có sự đồng hành hợp tác từ các Đối tác, khách hàng. Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng chúng tôi.

mdr 1

clientlogo 6

clientlogo 8

clientlogo 11

clientlogo 5

clientlogo 12

clientlogo 2

clientlogo 1

clientlogo 10

clientlogo 3

Quá trình hình thành & Phát triển

Điểm qua các cột mốc quan trọng của chúng tôi.

2013

T.11, 2013

MDR gia nhập cộng đồng Freelancer với tên gọi LOI, chuyên nhận các hợp đồng thiết kế website của khách hàng

T.12, 2013

LOI Team tiên phong trong việc đưa công nghệ Responsive Web Design vào các dự án.

T.02, 2014

LOI chính thức đổi tên thành MDR.

2014

T.5, 2014

MDR Team quyết định xác định lại mục tiêu, tập trung vào khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, và tại thời điểm này, Team đã phát triển mạnh hơn..

T.02, 2016

MDR phát triển thêm dịch vụ chạy Quảng cáo Google Ads, Facebook, Youtube, SEO cho khách hàng.

500+ Khách hàng

25 Events Organized

43 Public Speeches

+1,200 Coffee Cups


TRIẾT LÝ

Lấy sự thành công của khách hàng làm thước đo tiên quyết cho tthành công của chính mình.

Đối tác – Khách hàng

MDR Media phát triển luôn có sự đồng hành hợp tác từ các Đối tác, khách hàng. Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng chúng tôi.

mdr 1

clientlogo 6

clientlogo 8

clientlogo 11

clientlogo 5

clientlogo 12

clientlogo 2

clientlogo 1

clientlogo 10

clientlogo 3

Quá trình hình thành & Phát triển

Điểm qua các cột mốc quan trọng của chúng tôi.

2013

T.11, 2013

MDR gia nhập cộng đồng Freelancer với tên gọi LOI, chuyên nhận các hợp đồng thiết kế website của khách hàng

T.12, 2013

LOI Team tiên phong trong việc đưa công nghệ Responsive Web Design vào các dự án.

T.02, 2014

LOI chính thức đổi tên thành MDR.

2014

T.5, 2014

MDR Team quyết định xác định lại mục tiêu, tập trung vào khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, và tại thời điểm này, Team đã phát triển mạnh hơn..

T.02, 2016

MDR phát triển thêm dịch vụ chạy Quảng cáo Google Ads, Facebook, Youtube, SEO cho khách hàng.

500+ Khách hàng

25 Events Organized

43 Public Speeches

+1,200 Coffee Cups


TRIẾT LÝ

Lấy sự thành công của khách hàng làm thước đo tiên quyết cho tthành công của chính mình.

Đối tác – Khách hàng

MDR Media phát triển luôn có sự đồng hành hợp tác từ các Đối tác, khách hàng. Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng chúng tôi.

mdr 1

clientlogo 6

clientlogo 8

clientlogo 11

clientlogo 5

clientlogo 12

clientlogo 2

clientlogo 1

clientlogo 10

clientlogo 3

Quá trình hình thành & Phát triển

Điểm qua các cột mốc quan trọng của chúng tôi.

2013

T.11, 2013

MDR gia nhập cộng đồng Freelancer với tên gọi LOI, chuyên nhận các hợp đồng thiết kế website của khách hàng

T.12, 2013

LOI Team tiên phong trong việc đưa công nghệ Responsive Web Design vào các dự án.

T.02, 2014

LOI chính thức đổi tên thành MDR.

2014

T.5, 2014

MDR Team quyết định xác định lại mục tiêu, tập trung vào khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, và tại thời điểm này, Team đã phát triển mạnh hơn..

T.02, 2016

MDR phát triển thêm dịch vụ chạy Quảng cáo Google Ads, Facebook, Youtube, SEO cho khách hàng.

500+ Khách hàng

25 Events Organized

43 Public Speeches

+1,200 Coffee Cups


TRIẾT LÝ

Lấy sự thành công của khách hàng làm thước đo tiên quyết cho tthành công của chính mình.

Đối tác – Khách hàng

MDR Media phát triển luôn có sự đồng hành hợp tác từ các Đối tác, khách hàng. Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng chúng tôi.

mdr 1

clientlogo 6

clientlogo 8

clientlogo 11

clientlogo 5

clientlogo 12

clientlogo 2

clientlogo 1

clientlogo 10

clientlogo 3

Quá trình hình thành & Phát triển

Điểm qua các cột mốc quan trọng của chúng tôi.

2013

T.11, 2013

MDR gia nhập cộng đồng Freelancer với tên gọi LOI, chuyên nhận các hợp đồng thiết kế website của khách hàng

T.12, 2013

LOI Team tiên phong trong việc đưa công nghệ Responsive Web Design vào các dự án.

T.02, 2014

LOI chính thức đổi tên thành MDR.

2014

T.5, 2014

MDR Team quyết định xác định lại mục tiêu, tập trung vào khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, và tại thời điểm này, Team đã phát triển mạnh hơn..

T.02, 2016

MDR phát triển thêm dịch vụ chạy Quảng cáo Google Ads, Facebook, Youtube, SEO cho khách hàng.

500+ Khách hàng

25 Events Organized

43 Public Speeches

+1,200 Coffee Cups


TRIẾT LÝ

Lấy sự thành công của khách hàng làm thước đo tiên quyết cho tthành công của chính mình.

Đối tác – Khách hàng

MDR Media phát triển luôn có sự đồng hành hợp tác từ các Đối tác, khách hàng. Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng chúng tôi.

mdr 1

clientlogo 6

clientlogo 8

clientlogo 11

clientlogo 5

clientlogo 12

clientlogo 2

clientlogo 1

clientlogo 10

clientlogo 3

Quá trình hình thành & Phát triển

Điểm qua các cột mốc quan trọng của chúng tôi.

2013

T.11, 2013

MDR gia nhập cộng đồng Freelancer với tên gọi LOI, chuyên nhận các hợp đồng thiết kế website của khách hàng

T.12, 2013

LOI Team tiên phong trong việc đưa công nghệ Responsive Web Design vào các dự án.

T.02, 2014

LOI chính thức đổi tên thành MDR.

2014

T.5, 2014

MDR Team quyết định xác định lại mục tiêu, tập trung vào khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, và tại thời điểm này, Team đã phát triển mạnh hơn..

T.02, 2016

MDR phát triển thêm dịch vụ chạy Quảng cáo Google Ads, Facebook, Youtube, SEO cho khách hàng.

500+ Khách hàng

25 Events Organized

43 Public Speeches