Email Server

  • Webmail chuyên nghiệp, có giao diện dành cho các thiết bị di động.
  • Chức năng Anti Spam/ Anti Virus/ Anti Bombmail
  • Luôn có các máy chủ định tuyến và dự phòng SMTP trong trường hợp email không gởi được
  • Cho phép tùy chỉnh và thiết lập dung lượng lưu Email cho từng Mailbox
  • Cho phép cấu hình Catch All để sử dụng Mail-Offline
  • Có thể tùy chỉnh và kiểm soát lưu lượng Email giao dịch
  • Hỗ trợ chứng thực SPF / DKIM / DomainKeys làm tăng độ tin cậy cho địa chỉ email
  • Mã hóa email khi giao dịch bằng chứng thực SSL
  • Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn 525.600